برو به …

1.js

در این آموزش، شما یک نمونه از عملیات اجرایی را در غالب یک View ساده مشاهده خواهید کرد.

نمونه اجرا شده
رفتن به مرحله بعدی

اجرا خود به خود عملیات

(function($){

ListView class: این کلاس، View اصلی برنامه میباشد.

 var ListView = Backbone.View.extend({  
  el: $('body'), // attaches `this.el` to an existing element.

initialize(): به صورت خودکار نمونه اصلی را فراخوانی میکند بدون در نظر گرفتن رویدادهای رابط کاربری مانند کلیک و...

  initialize: function(){
   _.bindAll(this, 'render'); // fixes loss of context for 'this' within methods
    
    this.render(); // not all views are self-rendering. This one is.
  },

render(): این تابع، مسئول عملکرد برنامه به وسیله this.el هست که لازمه فراخوانده شدن توسط کاربر میباشد.

  render: function(){
   $(this.el).append("<ul> <li>hello world</li> </ul>");
  }
 });

نمونه listView: نمونه ی اصلی برنامه.

 var listView = new ListView();   
})(jQuery);
@usablica - @ar2r :در توییتر دنبال کنید