سلام Backbone.js

سلام Backbone.js یک مثال از فریمورک Backbone.js هست که با استفاده از عبارت "سلام دنیا" به شیوه های مختلف درک این فریمورک را برای شما آسان تر میکند. این آموزش از پایه شروع میشود و تا یک مثال و برنامه محبوب به اسم Todo Example پیش میرود.

Backbone.js با تکیه بر معماری 3لایه به برنامه های نوشته شده توسط جاوااسکریپت ساختار میدهد، این فریمورک با نگهداشت پذیرتر کردن کدها توسط نظم دادن به آن ها و ارسال واکنش هایی به DOM و Backend Server باعث شکل گیری برنامه های غنی در سمت کاربر میشود.

این آموزش با یک شروع ساده و درک مفهوم View در این فریمورک، به تدریج به مسائلی همچون Model, Collections, مدیریت/انجام دادن رویدادها میپردازد.

شروع آموزش!

در این آموزش، یک منو در سمت راست-بالا گنجانده شده است تا بتوانید به مراحل آموزش سریعتر دسترسی داشته باشید، شماره ها بر اساس میزان پیچیدگی ترکیب بندی شده اند.

 

کپی رایت 2013 © Artur Adib - ترجمه توسط Usablica

@usablica - @ar2r :در توییتر دنبال کنید

تنها قسمت غیر جاوا اسکریپتی این مجموعه کد زیر است:

 <!DOCTYPE html>
 <html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>hello-backbonejs</title>
 </head>
 <body>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://ajax.cdnjs.com/ajax/libs/json2/20110223/json2.js"></script>
  <script src="http://ajax.cdnjs.com/ajax/libs/underscore.js/1.1.6/underscore-min.js"></script>
  <script src="http://ajax.cdnjs.com/ajax/libs/backbone.js/0.3.3/backbone-min.js"></script>

  <script src="...number.js..." type="text/javascript"></script>
 </body>
 </html>
      
Fork me on GitHub